Helsedirektoratet

Pasientsikkerhet

Alle behandlere hos CLINIQUE NOIR er leger eller sykepleiere, og registrert hos Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet er en myndighet som utvikler og regulerer den sunhetsfagelige bransjen i Norge, som sykehus og kosmetiske klinikker.

Målet til Helsedirektoratet er å føre et register av alle sunhetsfagelige personer som arbeider i Norge, og utstede legitimasjoner for f.eks leger og sykepleiere, og forvaltning av retningslinjer og rettslige vurderinger innenfor sunnhets sektoren i Norge med henblikk på å sikre pasientsikkerhet.

CLINIQUE NOIR er en seriøs klinikk der pasientens sikkerhet settes utrolig høyt. Derfor har vi følgende prosedyrer når det kommer til å håndtere pasienter i vår klinikk:

  • Alle behandlinger går under klinikkens pasientforsikring.
  • Klinikken er registrert som et behandlingssted hos Helsedirektoratet og hos Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. (Statens strålevern)
  • Klinikken har en registrert medisinsk ansvarlig lege.
  • Medisinsk indikasjon og dosering gjøres før behandling med botulinumtoksin (botox) av lege.
  • Kliniske behandlinger som f.eks. injeksjonsbehandlinger med ikke-permanente fillers, botulinumtoksin (botox) eller hårfjerning med laser, utføres kun av spesialutdannede sunhetsfaglig personale, som kosmetiske leger og sykepleiere.
  • Journalføring av alle behandlede pasienter med før og etter bilder.
  • Obligatorisk konsultasjon før og etter behandlingen er utført.

CLINIQUE NOIR overholder alle gjeldene krav fra Helsedirektoratet.

Karim er ansvarlig lege i Oslo og har solid erfaring innen kosmetisk behandling samt undervisning i laser- og injeksjonsbehandling.